Facebook Youtube

5 jaar MOTUSUR

Van vriendenkring naar toekomst van de Motorsport

MOTOSUR vierde op 02 november jl. haar vijfjarig bestaan. De voorzitter en initiatiefnemer, alsook de motor achter MOTOSUR, Marc Refos, deelt in het kort met ons hoe MOTOSUR tot stand is gekomen, waarmee de oprichting allemaal gepaard is gegaan en de groei die de organisatie heeft doormaakt gedurende de afgelopen vijf jaren.

“Het was meer en samenloop van zaken. Ik reed mee met een groepje die vaker de Savanna's introk met hun motorfietsen. Dat was een heel andere ervaring, omdat ik zelf van de Crossbaan houd. In savannes kon ik jammer genoeg niet al mijn kunnen tonen, dus ging ik opzoek naar een locatie waar het wel mogelijk was” aldus Marc. De crossbaan waar hij naar opzoek ging was er echter niet. Hij werd door zijn vriend Edje Fernandes verwezen naar de heer Vasilda aan de Javaweg, die jaren geleden al een crossbaan in zijn achtertuin had. Deze had geen moeite om weer een crossbaan in zijn achtertuin te bouwen. Het was toen duidelijk dat er een organisatie moest worden opgericht om de nieuw ingeslagen weg te kunnen vervolgen.

“Tijdens een JCI conferentie in het Stardust hotel deelde ik mijn idee over het bouwen van een crossbaan met enkele vrienden en vroeg enkelen van de geinteresseerde aanwezigen mij te joinen in het opzetten van een Motorcross organisatie hiervoor” zegt Marc. Tijdens het proces van een organisatie voor deze tak van sport opzetten werd uiteindelijk besloten dit te doen voor de gehele motorsport. “De naam Stichting ter Bevordering van de Motorsport in Suriname is dus zeer bewust gekozen”, zegt de voorzitter.

 

Van 13 deelnemers naar …

De organisatie bestond in het begin uit vijf personen; Marc en zijn partner en drie vrienden. Niet veel mankracht dus om direct grote activiteiten mee uit te voeren. “Daarom werd de eerste activiteit die wij organiseerden, eentje waar wij reeds ervaring mee hadden” aldus Marc. Met slechts dertien deelnemers aan de Gezelligheidsrit, nu de Fatu- rit, trokken zij de Savanna in. De activiteit was geslaagd gezien het doel en de gezelligheid, bereikt was en alles goed verliep. “Ik behoef niet te zeggen dat het naar meer smaakte en wij gestadig doorgingen met het organiseren van andere activiteiten”, meldt hij.
Op de vraag als hij ooit had gedacht dat van de dertien deelnemers van de eerste activiteit, dit ooit zou uitgroeien tot zoveel malen dat aantal antwoordt Marc met trots “nee helemaal niet! We werden zelfs voor gek verklaard, omdat wij met iets bezig waren dat al door anderen was geprobeerd door de jaren heen”. Ook zegt hij “soms moet je geduld hebben van een ezel en gewoon gaan voor hetgeen je wil bereiken. De negatieve zaken laten liggen en door de positieve gesterkt worden om je doel te bereiken! We zijn er nog niet, maar ik had nooit gedacht dat we zover zouden komen”. Hij is daarom het bestuur en de goed gemotiveerde vrijwilligers van MOTOSUR erg dankbaar. Bij deze vaste groep bestaat een ware liefde voor de sport en elkaar. Daarnaast heeft hij het succes van de organisatie vooral te danken aan de motorsport-gemeenschap, die elke keer haar ondersteuning geeft bij de activiteiten. Velen geven zich op om het vrijwilligerswerk binnen de organisatie op zich te nemen.

Alhoewel de organisatie niet ontevreden is met de groei in het aantal leden en deelnemers, zegt de voorzitter toch meer te willen in ondermeer de perceptie van de motorsport. “Jammer genoeg is de erkenning van de gemeenschap voor deze tak van sport in Suriname niet wat het moet zijn. Het wordt niet genoeg gezien als een sport”. Echter is Marc er sterk van overtuigd dat deze erkenning wel zal komen zodra MOTOSUR geregeld competities en wedstrijden organiseert. Ook een motorsport faciliteit speelt hier een grote rol. “Zolang de sport geen huis heeft zal de ontwikkeling ergens vastlopen”. Dat zij in gedrang komen bij het organiseren van hun activiteiten, daar er steeds naar een andere locatie gezocht moe worden, door gebrek aan eigen faciliteiten noemt Marc als voorbeeld van het vastlopen van de ontwikkeling. Desondanks klinkt hij niet gedemotiveerd.

 

De smaak van “meer” proeft als maandelijks-een-activiteit!

Beginnen met dertien deelnemers was een langzame start, maar al heel gauw genoot MOTOSUR meer bekendheid en sloten steeds meer mensen zich aan. In 2008 was de organisatie zover om maandelijks een activiteit voor de motorsportliefhebbers te organiseren. Om het geheel een extra tint te geven en nog aantrekkelijker te maken werd ook het idee van Leon Chehin (van PPS) om een Extreme event te organiseren, uitgewerkt. De Tough Truck Challenge werd “geboren” en is tot op heden een van de leukste evenementen van de organisatie. Hiernaast is ook de Savanne Cross een favoriet van de organisatie daar aan deze twee activiteiten vaker buitenlanders deelnemen. “Het zijn echt Surinaamse producten te noemen”, zegt Marc trots.

 

Ontwikkeling en groei; een leerproces!

Gedurende de afgelopen vijf jaren, is MOTOSUR erg gegroeid. “Wij hebben vrienden gemaakt en vrienden verloren, momenten van lachen en lolschoppen ervaren en momenten van teleurstelling gehad. Elk moment telt. En elk moment is een moment van groei en van leren geweest”. Het mooie van stilstaan bij leermomenten is inzien waar je mee bezig bent, waarvoor je het doet, hoe je het kan verbeteren en wat anders kan. Door een leermoment, creëer je meer begrip voor de situatie. Zo begrijpt Marc dat de terugval in bezoekersaantallen veel te maken heeft met het niet hebben van een eigen, een vaste locatie. Daarnaast heeft hij ook veel begrip voor de tegenslagen die de organisatie heeft meegemaakt. “Enkele tegenslagen mag je verwachten en ook de tegenslagen die je verwacht moeten je niet uit het veld slaan. Binnen de organisatie, maar ook aan al onze deelnemers, probeer ik zoveel mogelijk te communiceren dat we altijd een eenheid moeten zijn. Soms lig je wakker van zaken die je treffen, maar als je weer opstaat MOET je verder!”, besluit Marc, met een boodschap die menigeen aan het denken moet zetten.
Terug naar het overzicht

Gold Sponsors

    
Banner
    
Banner
    
Banner
  
Banner
Banner