Facebook Youtube

Savanne cross (SX6)

Op zondag 10 juli zal MOTOSUR haar Savanne Cross 6 oftewel de SX6 activiteit houden. Deze activiteit was verschoven, omdat de zware regenval toen voor heel veel water in de savanne had gezorgd. MOTOSUR hoopt dat het tegen 10 juli ideaal zal zijn om te rijden in  de savanne. De organisatie is reeds bezig alles op orde te brengen voor het uitvoeren van de SX6. De route wordt weerom bekeken door het uitzet team en waar nodig zullen er aanpassingen worden gepleegd.

Aan de deelnemers wordt gevraagd zich nu ook voor te bereiden op de SX6, want het wordt een hele spannende route, vol uitdagingen en avontuur. Zowel fysiek als mentaal moet erop worden voorbereidt, omdat de route veel zal eisen van de fysieke gesteldheid van de rijders, vooral diegenen in op de motorcross fietsen en quads. Dus is het van groot belang om de fysieke conditie op te bouwen en je als rijders mentaal voor te bereiden op de activiteit.

Op de motorrijders wordt een beroep gedaan niet in de wilde weg door de savannes te rijden, want dit werkt storend op de dorpbewoners. Wanneer er in georganiseerd verband wordt gereden, wordt er toestemming gevraagd en zijn de dorpelingen erop voorbereidt dat er activiteiten zijn in hun gebied, dus treffen zij ook hun maatregelen. Wees dus voorzichtig.

MOTOSUR doet een beroep op alle motorsport rijders zich te houden aan de geldende verkeersregels en ervoor zorg te dragen dat jou rijgedrag geen gevaar vormt voor de mede weggebruiker. Wij danken een ieder voor de ondersteuning in elke vorm aan ons gegeven in de afgelopen periode en blijven rekenen op jullie ondersteuning in de komende tijd. MOTOSUR…..Ook voor jou!!!

 

Komende activiteit

Tough Truck Challenge (EXTREME) op 7 augustus 2011

Meer info www.motosur.sr of info@motosur.sr
Terug naar het overzicht

Gold Sponsors

    
Banner
    
Banner
    
Banner
  
Banner
Banner