Facebook Youtube

Installatie Commissie Motosur

De minister van Justitie en Politie, dhr. Ch. Santhoki, heeft op uitnodiging van MOTOSUR op 15 mei 2010 een toespraak gehouden ten overstaan van vele motorsportliefhebbers en aangegeven dat hij er werk van zal maken dat er een commissie benoemd wordt, die er onder andere voor zal zorgdragen dat er een stuk grond wordt geïdentificeerd, waarop de motorsport in Suriname beoefend kan worden.In navolging van de belofte gemaakt door de minister van Justitie en Politie, is de commissie "Bevordering van de motorsport", op 14 juni 2010 geïnstalleerd. MOTOSUR is zeer trots je kennis te laten maken met de leden van de commissie. Deze zijn:

 1. de heer Desmond Plet, namens het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Directoraat Sportzaken), als voorzitter;
 2. de heer Marc Refos, namens de Stichting ter bevordering van de Motorsport in Suriname (MOTOSUR), als lid;
 3. mevrouw Charmaine Lee, namens de Stichting ter bevordering van de Motorsport in Suriname (MOTOSUR), als lid;
 4. de heer Glenn Jong, namens het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, als lid;
 5. de heer Stanley Changoer, onderinspecteur van politie, namens het Korps Politie Suriname, als lid;
 6. mevrouw mr. Marianne Chin A Fat, namens het Ministerie van Justitie en Politie, als lid tevens secretaris.

Voor de installatie van de commissie gaf de minister aan dat de taken van de commissie heel ruim zullen worden verwoord, waardoor de commissie het mandaat heeft om activiteiten onder hun hoede te nemen en sancties te treffen waar mensen buiten hun boekje gaan. De commissie zal een beleidskader moeten uitwerken, waarbinnen de juiste beleidsactiviteiten zullen worden opgenomen en uitgevoerd, ter bevordering van de sport.

Onderstaand een opsomming van nog enkele van de vele taken van deze commissie:

 • het beleid bepalen betreffende de veiligheid van de motorsport en het bespreken met verschillende instanties;
 • het beleid aangeven betreffende wet en regelgeving motorsport evenementen;
 • het adviseren betreffende wetgeving over verzekering voertuigen en deelnemers aan motorsport evenementen;
 • het zorgdragen voor het beschikbaar stellen van het terrein ten behoeve van de motorsport;
 • het doen van aanbevelingen aan het Directoraat Sportzaken betreffende de motorsport in Suriname, hulp en begeleiding voor de groei van deze sport.

Deze commissie is voor 1 jaar benoemd en is per 14 juni 2010 in werking getreden. De voorzitter en leden hebben het mandaat om hun werkzaamheden, zoals in de beschikking verwoord zijn, uit te voeren.

Het ministerie van Justitie en Politie is ondersteunend naar de commissie toe, qua wet- en regelgeving en het vaststellen van procedures. Indien blijkt dat de commissie meer deskundigen nodig heeft om het werk uit te voeren, is het ministerie bereidt meer personen ter beschikking te stellen.

Ook het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, directoraat Sportzaken, heeft hun volledige medewerking toegezegd en waar nodig zullen er ook sportdeskundigen worden geraadpleegd. Het directoraat Sportzaken maakt zich op voor een uitdagende periode waar de motorsport veel meer structuur en bekendheid zal krijgen.

Met deze belangrijke stap in de geschiedenis van de motorsport in Suriname, is een mijlpaal bereikt. MOTOSUR is zeer verheugd over deze stap en zal via hun vertegenwoordiging in de commissie de juiste input geven en alle takken van motorsport in Suriname vertegenwoordigen.

Indien mogelijk zal er een werkgroep worden opgezet, met een vertegenwoordiging van elke tak van motorsport in Suriname. Deze werkgroep zal de voedende ader worden van de commissie, waardoor de te nemen besluiten zullen zijn gebaseerd op de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de commissie en bovenal op de behoeften van de doelgroep.

MOTOSUR is op de goede weg en zal er alles aandoen om te komen tot het verkrijgen van een stuk grond voor haar doelgroep. Er is nog een lange weg te gaan, maar we komen er wel. Met de ondersteuning van een ieder die deze sport een warm hart toedraagt, kunnen we ongekende hoogtes bereiken.

Onderstaand een opsomming van nog enkele van de vele taken van deze commissie:

a. het beleid bepalen betreffende de veiligheid van de motorsport en het bespreken met verschillende instanties;

b. het beleid aangeven betreffende wet en regelgeving motorsport evenementen;

c. het adviseren betreffende wetgeving over verzekering voertuigen en deelnemers aan motorsport evenementen;

d. het zorgdragen voor het beschikbaar stellen van het terrein ten behoeve van de motorsport;

e. het doen van aanbevelingen aan het Directoraat Sportzaken betreffende de motorsport in Suriname, hulp en begeleiding voor de groei van deze sport.


Terug naar het overzicht

Gold Sponsors

    
Banner
    
Banner
    
Banner
  
Banner
Banner